foto Alfonso Diez Minguela
ALFONSO DIEZ MINGUELA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
Departament: Anàlisi Econòmica
(9638) 28213
Asignatures impartides i modalitats docents