foto Alfonso Diez Minguela
ALFONSO DIEZ MINGUELA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
Departament: Anàlisi Econòmica
(9638) 28213
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 15:30 a 18:30. DESPATX 3F01
Segon quadrimestre
Dijous de 15:30 a 18:30. DESPATX 3F01
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València