foto Maria Amparo Gimeno Ruiz
MARIA AMPARO GIMENO RUIZ
PDI-Titular d'Escola Universitaria
Secretari/a de Departament
Àrea de coneixement: COMPTABILITAT
Departament: Comptabilitat
(9616) 25202
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 12:30 a 14:00. FACULTAT D'ECONOMIA 4C09
Primer quadrimestre
Dimecres de 11:30 a 12:30. FACULTAT D'ECONOMIA 4C09
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València