foto Ana Cristina Garcia Blanco
ANA CRISTINA GARCIA BLANCO
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACT. PSICOL.
Departament: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
963864547
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 12:30 a 15:00. DESPATX ASSOCIATS TERCER PLANTA LABORATORIS FACULTAT DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA.
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Estades a Centres de Recerca