foto Antonio Carlos Cuenca Ballester
ANTONIO CARLOS CUENCA BALLESTER
PDI-Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
(9638) 28770
28770 (T)
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 11:00 a 13:00. 1F11
Primer quadrimestre
Dijous de 11:00 a 12:00. 1F11
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 12:00. 1F11
Segon quadrimestre
Dijous de 11:00 a 12:00. 1F11
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València