foto Alejandro Hugo Catala Bas
ALEJANDRO HUGO CATALA BAS
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DRET CONSTITUCIONAL
Departament: Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració
(9638) 28926
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 12:30 a 13:30. DESPACHO 1D07 - DPTO. Dº CONSTITUCIONAL - CCPP -FACULTAT DRET
Anual
Dijous de 09:30 a 11:30. DESPACHO 1D07 - DPTO. Dº CONSTITUCIONAL - CCPP - FACULTAT DRET
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València