La sol·licitud, emissió i entrega dels certificats relatius a estudis propis de postgrau i especialització es realitza en el Servei d’Estudiants de la Universitat de València, situat a Edifici del Rectorat, Av. Blasco IBáñez, 13 – València.
Documentació que cal aportar per realitzar aquesta sol·licitud:

  • Instància dirigida al Rector de la Universitat
  • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport del l’alumne.
  • Acreditació del pagament de la taxa establerta a l’efecte

Si no és el propi interessat qui ha d’arreplegar el certificat, podrà autoritzar a un tercer. Ara bé, aquest haurà d’aportar junt amb autorització signada, fotocòpia del DNI , NIE o passaport de l’interessat.