PROGRAMA DE DOBLE TITULACIÓ PER A L'OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE MÀSTER UNIVERSITARI EN TRADUCCIÓ CREATIVA I HUMANÍSTICA PER LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I LAUREA MAGISTRALE IN LINGUE MODERNE I TRADUZIONI PER LI RELAZIONI INTERNAZIONALI PER LA UNIVERSITÀ DI PALERMO

Els estudiants que participen en el programa de mobilitat d'aquest títol, fins a sis per curs acadèmic, tenen la possibilitat d'obtenir simultàniament el títol de Laurea Magistrale in Lingue Moderne i Traduzioni per li Relazioni Internazionali de la Università di Palermo i de Màster Universitari en Traducció Creativa i Humanística per la Universitat de València.

Els estudiants de la Universitat de València que desitgen participar en aquest programa d'estudis de doble titulació hauran d'estar matriculats en el Màster en Traducció Creativa i Humanística i haver superat algun dels graus següents de la Universitat de València (o equivalents d'altres universitats): Traducció i Mediació Interlingüïstica, Estudis Anglesos o Llengües Modernes i les seues Literatures. També hauran de posseir coneixements en la llengua italiana de nivell B1+ –segons el Marc de Referència Europeu, estar al corrent del pagament de taxes i, si escau, disposar de visat o permís de residència.

Si hi haguera un nombre de candidats superior a les places oferides (6), es realitzarà un procés de selecció segons els següents criteris: nota mitjana de l'expedient acadèmic pel qual s'accedeix al màster i nivell superior a l'exigit dels dos idiomes.

Els estudiants seleccionats s'incorporaran a la Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale de la Università di Palerm Durant la seua estada, hauran de superar un mínim de 40 ECTS de la Laurea Magistrale in Lingue Moderne e Traduzioni per le Relazioni Internazionali. Per a formalitzar la seua matrícula, es farà referència a la “taula de correspondències” i al pla d'estudis del programa de doble titulació.

Els estudiants seleccionats hauran de proveir-se d'un segur sanitari i de responsabilitat civil, que hauran d'acreditar a la seua arribada a la Università di Palermo.

Pla d' Estudis clica açí