1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 21, Optatiu: 39.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
40705 Anàlisi discursiu aplicat a la traducció 3 Obligatori Veure fitxa
40706 Correcció i edició professional de textos 3 Obligatori Veure fitxa
40707 Deontologia i pràctica professional 6 Obligatori Veure fitxa
40704 Enfocaments teòrics en els estudis de traducció 3 Obligatori Veure fitxa
40708 Treball fi de màster 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 39 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
40714 Anàlisi de textos literaris i audiovisuals (francès-espanyol) 4 Optatiu Veure fitxa
40709 Anàlisi de textos literaris i audiovisuals (anglès-espanyol) 4 Optatiu Veure fitxa
40737 Escriptura de guions (alemany) 5 Optatiu Veure fitxa
40730 Escriptura de guions (francès) 5 Optatiu Veure fitxa
40723 Escriptura de guions (anglès) 5 Optatiu Veure fitxa
40744 Escriptura de guions (italià) 5 Optatiu Veure fitxa
40747 Iniciació a la investigació 9 Optatiu Veure fitxa
40738 Literatura i cinema (alemany) 5 Optatiu Veure fitxa
40731 Literatura i cinema (francès) 5 Optatiu Veure fitxa
40724 Literatura i cinema (anglès) 5 Optatiu Veure fitxa
40745 Literatura i cinema (italià) 5 Optatiu Veure fitxa
40748 Pràctiques professionals 9 Optatiu Veure fitxa
40739 Traducció audiovisual i accessibilitat (alemany) 5 Optatiu Veure fitxa
40732 Traducció audiovisual i accessibilitat (francès) 5 Optatiu Veure fitxa
40725 Traducció audiovisual i accessibilitat (anglès) 5 Optatiu Veure fitxa
40746 Traducció audiovisual i accessibilitat (italià) 5 Optatiu Veure fitxa
40736 Traducció de còmics i videojocs (alemany) 5 Optatiu Veure fitxa
40729 Traducció de còmics i videojocs (francès) 5 Optatiu Veure fitxa
40722 Traducció de còmics i videojocs (anglès) 5 Optatiu Veure fitxa
40743 Traducció de còmics i videojocs (italià) 5 Optatiu Veure fitxa
40734 Traducció de documentals (alemany) 5 Optatiu Veure fitxa
40727 Traducció de documentals (francès) 5 Optatiu Veure fitxa
40720 Traducció de documentals (anglès) 5 Optatiu Veure fitxa
40741 Traducció de documentals (italià) 5 Optatiu Veure fitxa
40716 Traducció de gèneres narratius per a adults (francès-espanyol) 4 Optatiu Veure fitxa
40711 Traducció de gèneres narratius per a adults (anglès-espanyol) 4 Optatiu Veure fitxa
40715 Traducció de gèneres narratius per a joves i xiquets (francès-espanyol) 4 Optatiu Veure fitxa
40710 Traducció de gèneres narratius per a joves i xiquets (anglès-espanol) 4 Optatiu Veure fitxa
40733 Traducció d'altres gèneres literaris i audiovisuals (alemany) 5 Optatiu Veure fitxa
40726 Traducció d'altres gèneres literaris i audiovisuals (francès) 5 Optatiu Veure fitxa
40719 Traducció d'altres gèneres literaris i audiovisuals (anglès) 5 Optatiu Veure fitxa
40740 Traducció d'altres gèneres literaris i audiovisuals (italià) 5 Optatiu Veure fitxa
40717 Traducció per al doblatge (francès-espanyol) 4 Optatiu Veure fitxa
40712 Traducció per al doblatge (anglès-espanyol) 4 Optatiu Veure fitxa
40718 Traducció per a la subtitulació (francès-espanyol) 4 Optatiu Veure fitxa
40713 Traducció per a la subtitulació (anglès-espanyol) 4 Optatiu Veure fitxa
40735 Traducció teatral i poètica (alemany) 5 Optatiu Veure fitxa
40728 Traducció teatral i poètica (francès) 5 Optatiu Veure fitxa
40721 Traducció teatral i poètica (anglès) 5 Optatiu Veure fitxa
40742 Traducció teatral i poètica (italià) 5 Optatiu Veure fitxa