El màster preveu l’intercanvi d’estudiants dins del programa Erasmus i, amb aquesta finalitat, s’estan ampliant els acords i convenis que actualment té subscrits la UVEG amb diferents universitats europees. En aquest sentit, cal destacar-ne que la Universitat de València té una llarga experiència en mobilitat i disposa d’una estructura organitzativa adequada, dedicada a realitzar accions diferenciades per als estudiants outgoing (que es traslladen a altres universitats) i els estudiants incoming (els que provenen d’altres universitats). Entre d’altres, podem esmentar-ne les següents:

  • Estudiants outgoing: accions de suport i d’orientació al començament del curs, com ara informació oportuna sobre l’oferta acadèmica d’altres títols homòlegs i les ajudes econòmiques que poden sol•licitar els i les estudiants.
  • Estudiants incoming: enviament d’informació detallada a la universitat d’origen perquè la transmeta als estudiants. Una vegada incorporats a la UVEG, se’ls lliura material informatiu i s’expliquen els passos que han de realitzar a partir d’aquest moment.

Normalment, al principi del mes d’octubre, es realitzen jornades de benvinguda en què se’ls proporcionen dades pràctiques sobre la ciutat, la universitat i els estudis. Al llarg de tot el curs es realitzen diferents accions socioculturals, des d’excursions guiades per professors universitaris fins a visites a museus, institucions, etc.

Normativa reguladora: Reglament de Mobilitat de la Universitat de València, (aprovat en Consell de Govern de 29 d'octubre de 2013. ACGUV 196/2013).