El màster està especialment adreçat a titulats universitaris en Traducció i Interpretació, Filologia o altres àrees afins, i també a professionals acreditats de la traducció que posseïsquen una titulació universitària.
El programa formatiu del màster requereix un coneixement avançat (nivell C1 o superior) de les dues llengües implicades en el procés de traducció: l’espanyol i la llengua estrangera elegida com a font de traducció (anglès o francès).