Els estudiants en possessió d’alguna llicenciatura amb contingut en matèries relacionades amb les ciències dels aliments poden traure el màxim profit del programa. Per això se situen en primer lloc els estudiants de les llicenciatures en Farmàcia, Ciència i Tecnologia dels Aliments i Veterinària, i les diplomatures en Nutrició Humana i Dietètica, però també els estudiants de les llicenciatures en Medicina i Cirurgia, Biologia, Química, Bioquímica i Ciències Mediambientals disposen de coneixements per seguir-lo amb aprofitament, ja que tenen en els seus estudis universitaris una càrrega important de tècniques experimentals. Finalment, estudiants procedents d’altres titulacions de caràcter científic (Ciències del Mar) o d’aspectes bàsicament tècnics (Enginyeria Química o Enginyeria Agrònoma) poden aprofitar la formació oferta per a complementar el seu perfil científic o professional.