1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 45, Optatiu: 15.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
41027 Nutrició i bromatologia 10 Obligatori Veure fitxa
41026 Seguretat alimentària 10 Obligatori Veure fitxa
41029 Tecnologia i biotecnologia dels aliments 10 Obligatori Veure fitxa
41031 Treball fi de màster 15 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 15 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
41030 Pràctiques externes 15 Optatiu Veure fitxa
41028 Tècniques d'investigació 15 Optatiu Veure fitxa