Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 30

Crèdits optatius: 15

Treball fi de màster: 15

Codi titulació: 2021

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències de la salut

Web específica del màster: www.uv.es/mastercsa

Places ofertes de nou ingrés: 40

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Farmàcia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Guillermina Font Perez (Directora)
Reyes Barbera Sáez
Jordi Mañes Vinuesa
Patricia Roig Montoya
Mª José Ruiz Leal
Juan José Alandes López (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: La importància socioeconòmica del sector alimentari, a més dels grans canvis esdevinguts en el camp de l’alimentació quant a pautes dietètiques, nous aliments, interès creixent per determinats nutrients, noves tecnologies de processament, nous materials d’envasament i biotecnologia alimentaria, requereix professionals i investigadors altament qualificats en aquestes activitats. Els consumidors demanen cada vegada més aliments saludables i segurs, amb millors propietats nutritives i sensorials, fet que obliga a millorar la qualitat i a adequar l’ús de la tecnologia alimentària. Aquest màster ofereix un programa de formació avançada per cobrir aquestes necessitats i preparar especialistes que sàpiguen afrontar els reptes que la indústria d’aquest sector planteja.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Ciències de l'Alimentació

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: Guillermina.Font@uv.es