El màster Psicopedagogia està obert a dos tipus d’estudiants:

1. Llicenciats i graduats de l’àmbit de la psicologia o de l’educació (pedagogia, psicologia, magisteri i educació social).

2. Llicenciats o graduats i diplomats d'altres especialitats. En qualsevol cas, aquests alumnes han d'optar per una de les dues especialitats d'accés al màster: Psicologia o Educació. Per poder-ho fer, han de demostrar haver cursat, almenys, 15 crèdits de matèries específiques d'aquest àmbit. Tot això, sense perjudici d'altres requisits que, per permetre un aprofitament adequat del màster, eventualment puga considerar la comissió que gestiona aquest títol.