1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 43,5, Optatiu: 16,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
44450 Aplicacions de tecnologia educativa 3 Obligatori Veure fitxa
44443 Diagnòstic pedagògic 4,5 Obligatori Veure fitxa
44447 Intervenció psicològica en dificultats d'aprenentatge 4,5 Obligatori Veure fitxa
44449 Intervenció primerenca 4,5 Obligatori Veure fitxa
44452 Mesurament educatiu avançada en l'avaluació psicopedagògica 3 Obligatori Veure fitxa
44444 Orientació i tutoria 4,5 Obligatori Veure fitxa
44453 Política escolar i psicopedagogia 3 Obligatori Veure fitxa
44448 Psicologia clínica infanto-juvenil 4,5 Obligatori Veure fitxa
44446 Psicologia vocacional 4,5 Obligatori Veure fitxa
44445 Relació pedagògica amb l'alteritat 3 Obligatori Veure fitxa
44451 Tècniques per a la investigació educativa 4,5 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 16,5 Optatiu

2n curs

Crèdits totals: 30 | Obligatori: 13,5, Optatiu: 16,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
44470 Practicum 7,5 Obligatori Veure fitxa
44471 Treball final de màster 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 16,5 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
44462 Assessorament psicològic a famílies en situacions de risc psicosocial 4,5 Optatiu Veure fitxa
44457 Desenvolupament professional del professorat 4,5 Optatiu Veure fitxa
44461 Diagnòstic psicopedagògic en l'àmbit social i comunitari 4,5 Optatiu Veure fitxa
44464 Disseny, desenrotllament i avaluació curricular 4,5 Optatiu Veure fitxa
44463 Educació per a la salut 3 Optatiu Veure fitxa
44458 Família, educació i centre educatiu 3 Optatiu Veure fitxa
44455 Intervenció psicològica en trastorns del desenvolupament 4,5 Optatiu Veure fitxa
44465 L'organització dels contextos d'ensenyança 6 Optatiu Veure fitxa
44454 Materials per a l'ensenyança i tecnologia educativa 3 Optatiu Veure fitxa
44456 Millora i innovació en els centres educatius 4,5 Optatiu Veure fitxa
44459 Orientació i inserció professional en l'àmbit social i laboral 3 Optatiu Veure fitxa
44460 Orientació professional 4,5 Optatiu Veure fitxa
44466 Política educativa 3 Optatiu Veure fitxa
44469 Psicologia de la instrucció 4,5 Optatiu Veure fitxa
44468 Psicologia de la personalitat: estructura i processos 6 Optatiu Veure fitxa
44467 Psicologia social i dels grups 3 Optatiu Veure fitxa