Mòdul obligatori

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
43573 Càlcul i estadística 3 Veure fitxa
43574 Ciències bàsiques 3 Veure fitxa
43575 Salut i prevenció 3 Veure fitxa
43576 Marc normatiu 6 Veure fitxa
43577 Gestió de la prevenció 6 Veure fitxa
43590 Tècniques afins 3 Veure fitxa
43591 Altres actuacions 3 Veure fitxa
43578 Medicina del treball 6 Veure fitxa
43579 Seguretat del treball 9 Veure fitxa
43580 Higiene industrial 9 Veure fitxa
43581 Ergonomia 4,5 Veure fitxa
43582 Psicosociologia aplicada 4,5 Veure fitxa

Especialitat en seguretat en el treball

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
43583 Especialitat en seguretat en el treball 10 Veure fitxa

Pràctiques externes

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
43587 Pràctiques externes 15 Veure fitxa

Treball fi de màster

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
43588 Metodologia i tècniques d'investigació 3 Veure fitxa
43589 Treball fi de màster 12 Veure fitxa

Especialitat en higiene industrial

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
43584 Especialitat en higiene industrial 10 Veure fitxa

Especial ergonomia i psicosociologia aplicada

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
43585 Especialitat en ergonomia i psicologia aplicada 10 Veure fitxa