Tenen preferència els qui posseïsquen títols universitaris afins al màster: diplomat en relacions laborals o graduat social, llicenciat en ciències del treball, llicenciat en medicina (especialitat de medicina del treball), diplomat en infermeria (especialitat d’infermeria del treball), diplomat en infermeria d’empresa, llicenciat en psicologia (perfil de psicologia del treball i de les organitzacions), llicenciat en química o enginyeria química, llicenciat en sociologia, així com els futurs graduats en aquestes titulacions.