Especialitat en seguretat en el treball

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
43583 Especialitat en seguretat en el treball 10 Veure fitxa

Especialitat en higiene industrial

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
43584 Especialitat en higiene industrial 10 Veure fitxa

Especial ergonomia i psicosociologia aplicada

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
43585 Especialitat en ergonomia i psicologia aplicada 10 Veure fitxa