Està dirigit fonamentalment a graduats, llicenciats, enginyers superiors i professionals en actiu de l'àrea de Ciències Bàsiques (Matemàtiques, Físicas,...) i Tècniques (Enginyeria Industrial, Química, Telemàtica, Informática,...) i de l'àrea de Ciències Socials (ADIU, Economia, Finances i Comptabilitat, Negocis Internacionals, TADE,...) .

També tindran un perfil adequat aquells titulats en altres àrees que disposen d'experiència professional en la gestió i direcció de diferents àrees empresarials.