1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 50, Optatiu: 10.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
44865 Informàtica 10 Obligatori Veure fitxa
44866 Logística 10 Obligatori Veure fitxa
44863 Optimització 12 Obligatori Veure fitxa
44864 Organització i estratègia de l'empresa 12 Obligatori Veure fitxa
44867 Producció 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 10 Optatiu

2n curs

Crèdits totals: 30 | Obligatori: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
44870 Gestió de la qualitat i de projectes 6 Obligatori Veure fitxa
44871 Pràctiques en empresa 12 Obligatori Veure fitxa
44872 Treball fi de màster 12 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
44869 Especialitat: orientació investigació 10 Optatiu Veure fitxa
44868 Especialització: orientació empresa 10 Optatiu Veure fitxa