Crèdits del títol: 120

Crèdits obligatoris: 105

Treball fi de màster: 6

Pràctiques externes 9

Codi titulació: 2228

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: http://www.uv.es/mim

Places ofertes de nou ingrés: 30

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Psicologia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València (España), Université Catholique de Lille (Francia), University of Applied Sciences of Western Switzerland, Genéve (Suiza), Università de la Calabria y Université de Lorraine.

Comissió de Coordinació Acadèmica Edelia Villarroya Soler (Directora)
Emmanuel Jovelin (Université Catholique de Louvain)
Anna Elia (Universitá della Calabria)
Piero Galloro (Université de Lorraine)
Claudio Bolzman (Université Hauté Ëcole Spécialisée de Suisse Occidental)
Aldo Skoda (Scalabrini International Migration Intitute-Rome)
Luca Marin (Centre d'Information et études sûr les migrations internationels-Paris)
Ana Paula Beja Horta (Centro de Estudios das migraçôes e relaçôes interculturais-Lisboa)
Fernando González Montalt (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: El màster vol formar professionals experts en migracions. La intervenció en una realitat tan complexa, necessita programes interdisciplinaris integrats en un cos docent coherent i la seua extensió transnacional a múltiples visions d’aquesta. S’espera formar un professional amb una visió integral dels processos migratoris al món, ja siga entre països o en mobilitats internes, produïts tant pel desenvolupament desigual als països, com per violència social, o per la discriminació per raça, sexe i religió. Un professional amb respecte pels drets humans i que responga a les demandes provinents de les institucions encarregades tant de l’elaboració com de la implantació de les distintes polítiques migratòries. Així, la formació especialitzada que es planteja va destinada a distints perfils professionals que necessiten una perspectiva àmplia i global dels processos migratoris al món. Es tracta, doncs, d’un màster els continguts del qual conformen un perfil flexible i polivalent.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Mobilitat Humana

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: Mastermigraciones@gmail.com