Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 18

Crèdits optatius: 24

Treball fi de màster: 18

Codi titulació: 2183

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències

Web específica del màster: http://www.investmat.org/

Places ofertes de nou ingrés: 15

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Ciències Matemàtiques

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València i Universitat Politècnica de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Jesús García Falset (Director)
Ramón Esteban Romero
Francisco Javier Falcó Benavent
Rosa Donat Beneyto
Juan Monterde Garcia-Pozuelo
Josep I. Carpio i Espí (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Les matemàtiques són una ciència bàsica, present en altres ciències i en general en la majoria de les branques del saber. El seu desenvolupament està íntimament lligat al progrés del coneixement humà des de l’antiguitat, i és impossible imaginar el món actual sense la presència de les matemàtiques. D’una banda, les matemàtiques són una ciència transversal que intervé de manera decisiva en l’avanç científic. La investigació en matemàtiques en el món actual és intensa i crucial per al progrés humà. De l’altra banda, en els últims anys han sorgit noves aplicacions en camps tan diversos com la genètica, la biotecnologia, la criptografia, les tecnologies de la informació i la comunicació, les finances, etc. En aquest sentit, avui dia podem trobar matemàtics en llocs de treball inimaginables fa uns anys. La formació necessària per a ocupar aquests llocs requereix uns coneixements especialitzats avançats de matemàtiques que no s’obtenen en el grau. Van més enllà de les possibilitats del grau.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Matemàtiques

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: fac.matematiques@uv.es