Crèdits del títol: 120

Crèdits obligatoris: 96

Treball fi de màster: 6

Pràctiques externes 18

Codi titulació: 2151

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: http://www.uv.es/masteripsico

Places ofertes de nou ingrés: 30

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Psicologia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica David Moreno Ruiz (CoDirector)
Sofía Buelga Vásquez (CoDirectora)
Marisol Lila Murillo
Ana D´Ocon Giménez
Dolores Gil Llario
Luis Moya Albiol
Ángela Beleña Mateo
Fernando González Montalt (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Aquest màster proporciona una formació avançada, tant acadèmica com professional, en intervenció psicosocial en infància i família, joventut, dona, minories socials, discapacitat i persones grans. L’especialització en intervenció psicosocial està present en les principals universitats espanyoles i és reconeguda internacionalment. Així mateix, és una de les línies prioritàries d’investigació en els plans nacionals d’R+D+I a Espanya. D’altra banda, aquest màster respon a una demanda creixent del sector laboral que des de les administracions públiques i des de les associacions, ONG o empreses privades, o bé des de la diversitat de programes, serveis i centres en què els psicòlegs treballen en l’actualitat, requereix especialistes formats en coneixements i metodologies precisos, capaços de dirigir-se a la varietat de col·lectius amb necessitats psicosocials molt específiques.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Investigació en Psicologia

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: David.Moreno-Ruiz@uv.es