1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
40070 Anàlisi estratègic global 5 Obligatori Veure fitxa
42147 Dret empresarial internacional 5 Obligatori Veure fitxa
40069 Estratègies de màrqueting global 5 Obligatori Veure fitxa
42146 Finances internacionals 5 Obligatori Veure fitxa
42145 Gestió de recursos humans en contextos globals 5 Obligatori Veure fitxa
44927 Intel·ligència de negocis 5 Obligatori Veure fitxa
40068 Planificació global de negocis 5 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

2n curs

Crèdits totals: 30 | Obligatori: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
40073 Treball fi de màster 30 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42148 Comunicació de màrqueting internacional 7,5 Optatiu Veure fitxa
42149 Distribució i logística internacional 7,5 Optatiu Veure fitxa
40072 Investigació internacional de mercats 7,5 Optatiu Veure fitxa
40071 Màrqueting i gestió de serveis 7,5 Optatiu Veure fitxa
42058 Mòdul internacional 30 Optatiu Veure fitxa
 

Aclariments importants

  • Les assignatures obligatòries s'imparteixen des del mes d’octubre fins al mes de desembre.
  • Les assignatures optatives s'imparteixen des del mes de febrer fins al mes de maig.
  • El Treball fi de màster es cursa des del mes de juny fins al mes d’octubre.
  • La assignatura “Mòdul Internacional” es únicament per als estudiants que cursen la especialització en altra universitat de la xarxa IBSA.
  • Assignatura 42147 oferida fins al curs 18-19.
  • Assignatura 44927 oferida a partir del curs 19-20.