• CT1: Saber treballar en equips multidisciplinaris reproduint contextos reals i aportant i coordinant els propis coneixements amb els d'altres branques i intervinents.
  • CT2: Utilitzar les diferents tècniques d'exposició-oral, escrita, presentacions, panells, etc-per comunicar els seus coneixements, propostes i posicions.
  • CT3: Ser capaços d'integrar-se en equips, assumint distintes funcions, tant directives, com específiques i de suport.
  • CT4: Participar en debats i discussions, dirigir-los i coordinar-los i ser capaços de resumir-los i extraure les conclusions més rellevants.
  • CT5: Projectar sobre problemes concrets els coneixements i ser capaços de resumir i extractar els arguments i les conclusions més rellevants per a la seua resolució.