• CG1: Ser capaços d'obtindre i de seleccionar la informació i les fonts rellevants per a la resolució de problemes, elaboració d'estratègies i assessorament en el marc de la delinqüència socioeconòmica amb respecte a les garanties penals substantives i processals.
  • CG2: Conéixer i usar amb fluïdesa les categories, institucions i procediments rellevants per a cada cas conciliant els elements relatius als delictes socioeconòmics amb els drets fonamentals.
  • CG3: Elaborar i manejar els escrits, informes i tècniques d'actuació més idonis per als problemes suscitats en el pla de la criminalitat socioeconòmica davall la premissa de les garanties essencials.
  • CG4: Adquirir els instruments per a poder planificar, ordenar i canalitzar activitats relacionades amb les matèries del Títol, de manera que s'eviten en la mesura que es puga factors imprevistos, es plantegen i minimitzen els eventuals problemes i s'anticipen les seues solucions.
  • CG5: Contemplar en conjunt i valorar les distintes opcions i les implicacions de les decisions adoptades en les matèries del Màster, sabent triar o aconsellar les més convenients dins de l'ètica, la legalitat i els valors de la convivència social.