Especialitat en física teòrica

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
43291 Partícules elementals 6 Veure fitxa
43292 Teoria quàntica de camps I 6 Veure fitxa
43293 Teoria quàntica de camps II 6 Veure fitxa
43294 Interaccions electro-febles 6 Veure fitxa
43295 Interaccions fortes 6 Veure fitxa

Especialitat en astrofísica

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
43296 Astrofísica estel·lar 6 Veure fitxa
43297 Astrofísica observacional 6 Veure fitxa
43298 Relativitat General 6 Veure fitxa
43299 Cosmologia 6 Veure fitxa

Especialitat en física nuclear i de partícules

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
43300 Física de partícules experimental 6 Veure fitxa
43301 Física nuclear experimental 6 Veure fitxa
43302 Tècniques experimentals en física nuclear i de partícules 6 Veure fitxa
43303 Aplicacions mèdiques de la física nuclear i de partícules 6 Veure fitxa

Especialitat en fotònica

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
43304 Fonaments de optoelectrònica 6 Veure fitxa
43305 Materials i dispositius optoelectrònics 6 Veure fitxa
43306 Òptica no lineal i làsers 6 Veure fitxa
43307 Instrumentació òptica avançada 6 Veure fitxa
43308 Fibres òptiques: guiat i dispositius 6 Veure fitxa
43309 Cristalls fotònics i polsos òptics 6 Veure fitxa

Complements d´investigació

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
43310 Estada de investigació 6 Veure fitxa
43311 Iniciació al treball fi de màster 6 Veure fitxa

Treball Fi de Màster

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
43312 Treball Fi de Màster 18 Veure fitxa