Aclariments importants:

  • Per a triar les assignatures optatives cal consultar els requisits de cada especialitat en la pàgina web específica del Màster en Física Avançada.