1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 18, Optatiu: 42.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43312 Treball Fi de Màster 18 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 42 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43303 Aplicacions mèdiques de la física nuclear i de partícules 6 Optatiu Veure fitxa
43296 Astrofísica estel·lar 6 Optatiu Veure fitxa
43297 Astrofísica observacional 6 Optatiu Veure fitxa
43299 Cosmologia 6 Optatiu Veure fitxa
43309 Cristalls fotònics i polsos òptics 6 Optatiu Veure fitxa
43310 Estada de investigació 6 Optatiu Veure fitxa
43308 Fibres òptiques: guiat i dispositius 6 Optatiu Veure fitxa
43300 Física de partícules experimental 6 Optatiu Veure fitxa
43301 Física nuclear experimental 6 Optatiu Veure fitxa
43304 Fonaments de optoelectrònica 6 Optatiu Veure fitxa
43311 Iniciació al treball fi de màster 6 Optatiu Veure fitxa
43307 Instrumentació òptica avançada 6 Optatiu Veure fitxa
43294 Interaccions electro-febles 6 Optatiu Veure fitxa
43295 Interaccions fortes 6 Optatiu Veure fitxa
43305 Materials i dispositius optoelectrònics 6 Optatiu Veure fitxa
43306 Òptica no lineal i làsers 6 Optatiu Veure fitxa
43291 Partícules elementals 6 Optatiu Veure fitxa
43298 Relativitat General 6 Optatiu Veure fitxa
43302 Tècniques experimentals en física nuclear i de partícules 6 Optatiu Veure fitxa
43292 Teoria quàntica de camps I 6 Optatiu Veure fitxa
43293 Teoria quàntica de camps II 6 Optatiu Veure fitxa