Per completar els 60 crèdits que donen lloc al títol de màster, els i les alumnes han de triar 45 crèdits entre els que s’ofereixen en els 6 mòduls optatius i cursar de manera obligatòria el mòdul de treball de fi de màster (15 crèdits) en el segon semestre.