Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 34,5

Crèdits optatius: 15

Treball fi de màster: 6

Pràctiques externes 4,5

Codi titulació: 2246

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/mastereiue

Places ofertes de nou ingrés: 30

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Dret

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Carmen Estevan de Quesada (Directora)
Andrés Boix Palop
Jorge Cardona Llorens
Rosario Espinosa Calabuig
Patricia LLopis Nadal
Jaume Martí Miravalls
María José Ridaura Martínez
José Manuel Sánchez Patrón
Rosario Bañón Medina (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: La proposta de nou Títol Màster en Estudis Internacionals i Europeus forma part de l'oferta presentada per la Universitat de Valéncia en aquests estudis des de fa més d'una dècada; en concret, des del curs acadèmic 2006/2007. Amb aquesta nova proposta la Universitat de València pretén continuar apostant pels estudis internacionals i europeus en l'oferta de titulacions oficials de màster corresponent a la branca de ciències socials i jurídiques. La Facultat de Dret de la Universitat de València imparteix els Graus en Dret, Ciències Polítiques i de l'Administració Pública i Criminologia. Així mateix, imparteix els dobles Graus en Dret i Ciències Polítiques i de l'Administració Pública, en Dret i Criminologia, en Dret ADE i en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública i Sociologia. Els estudis internacionals i europeus estan presents en totes aquestes titulacions, ja siga mitjançant l'oferta d'itineraris específics en qüestions internacionals com el “itinerari jurídic internacional” previst en el Grau en Dret, o bé mitjançant la incorporació d'assignatures de tall internacional i/o europeu en l'oferta optativa. L'aposta de la Facultat de Dret pels estudis internacionals i europeus es reforça amb una doble titulació hispà-francesa en Dret i una doble titulació hispà-russa en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública. Precisament, el nou Títol Màster en Estudis Internacionals i Europeus pretén continuar completant l'oferta formativa de màster amb la possibilitat de cursar estudis en l'àmbit internacional i europeu centrat en els problemes polític-jurídics de les relacions internacionals així com de la integració regional europea. Per a reforçar els seus continguts relatius als Estudis internacionals (sense que deixen d'estar presents els europeus; especialment, els relatius als de la Unió Europea) es preveu una doble especialització. L'estudiant haurà d'optar, entre l'aprofundiment de les qüestions lligades a les relacions interestatals oferint una especialització en “Desafiaments internacionals i europeus de caràcter públic”; o bé especialitzar-se en les creixents relacions de caràcter *trasnacional mitjançant l'aprofundiment en els anomenats “Desafiaments internacionals i europeus de caràcter privats”. La primera opció, els “Desafiaments internacionals i europeus de caràcter públic”, comprén l'estudi de les preocupacions clàssiques així com dels nous desafiaments del sistema internacional. La segona, els “Desafiaments internacionals i europeus de caràcter privats ”, es focalitza en l'examen de les qüestions vinculades al comerç internacional així com la resolució judicial i extrajudicial dels litigis que es plantegen principalment entre les persones privades en aquest àmbit d'activitat.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Estudis Jurídics, Ciència Política i Criminologia

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: mastereiue@uv.es