0r curs

Crèdits totals: 60 | Optatiu: 60.

1n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 54, Optatiu: 6.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
44434 Control avançat de processos 6 Obligatori Veure fitxa
44428 Direcció i organització d'empreses 4,5 Obligatori Veure fitxa
44436 Disseny de processos i enginyeria de producte 4,5 Obligatori Veure fitxa
44432 Fenòmens de transport 4,5 Obligatori Veure fitxa
44429 Gestió integral de la qualitat, de la seguretat i de la innovació 4,5 Obligatori Veure fitxa
44437 Gestió i tractament d'emissions i residus industrials 6 Obligatori Veure fitxa
44430 Pràctiques externes 6 Obligatori Veure fitxa
44433 Processos de separació avançats 6 Obligatori Veure fitxa
44431 Reactors avançats 6 Obligatori Veure fitxa
44435 Simulació i optimització avançada de processos 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 6 Optatiu

2r curs

Crèdits totals: 15 | Obligatori: 15.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
44438 Treball fi de màster 15 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
44597 Complements de formació 12 Optatiu Veure fitxa
44602 Complements de formació 9 Optatiu Veure fitxa
44601 Complements de formació 4,5 Optatiu Veure fitxa
44600 Complements de formació 60 Optatiu Veure fitxa
44599 Complements de formació 30 Optatiu Veure fitxa
44596 Complements de formació 6 Optatiu Veure fitxa
44598 Complements de formació 24 Optatiu Veure fitxa
46465 Ciència i Tecnologia de Polímers 3 Optatiu Veure fitxa
44439 Ferramentes informàtiques en enginyeria química 3 Optatiu Veure fitxa
44442 Processos biotecnològics 3 Optatiu Veure fitxa
44441 Processos i productes de la química inorgànica 3 Optatiu Veure fitxa
44440 Processos i productes de la química orgànica 3 Optatiu Veure fitxa