1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43812 Anàlisi i aplicació de la legislació ambiental 3 Obligatori Veure fitxa
43810 Control de la contaminació atmosfèrica 6 Obligatori Veure fitxa
43813 Avaluació d'impacte ambiental 3 Obligatori Veure fitxa
44718 Avaluació de la qualitat ambiental 4,5 Obligatori Veure fitxa
43811 Gestió de sòls i sediments contaminats 6 Obligatori Veure fitxa
43809 Gestió i tractament de residus 6 Obligatori Veure fitxa
43814 Instruments de gestió ambiental 3 Obligatori Veure fitxa
43808 Modelació avançada de tractaments d'aigües 6 Obligatori Veure fitxa
44717 Ordenació del territori 4,5 Obligatori Veure fitxa
43806 Transport de contaminants en el medi natural 9 Obligatori Veure fitxa
43807 Tractament d'aigües 9 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 30 | Obligatori: 18, Optatiu: 12.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43827 Pràctiques externes 6 Obligatori Veure fitxa
43828 Treball fi de màster 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 12 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43824 Actuacions mediambientals costaneres 3 Optatiu Veure fitxa
43818 Contaminació física: soroll i radiacions 3 Optatiu Veure fitxa
43815 Control microbiològic de processos de depuració 3 Optatiu Veure fitxa
43816 Gestió d'estacions depuradores d'aigües residuals 3 Optatiu Veure fitxa
43819 Gestió energètica 3 Optatiu Veure fitxa
43825 Enginyeria ambiental de les obres lineals 3 Optatiu Veure fitxa
43823 Enginyeria hidràulica ambiental 3 Optatiu Veure fitxa
43821 Monitorització i control avançats d'instal·lacions ambientals 3 Optatiu Veure fitxa
43820 Prevenció de la contaminació industrial 3 Optatiu Veure fitxa
43822 Processat i anàlisi de dades ambientals 3 Optatiu Veure fitxa
43826 SIG i teledetecció 3 Optatiu Veure fitxa
43817 Simulació i disseny avançat d'estacions depuradores d'aigües residuals 3 Optatiu Veure fitxa