Fonaments d'enginyeria ambiental

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
44718 Avaluació de la qualitat ambiental 4,5 Veure fitxa
43806 Transport de contaminants en el medi natural 9 Veure fitxa

Especialitat en direcció d'estacions depuradores d'aigües residuals

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
43815 Control microbiològic de processos de depuració 3 Veure fitxa
43816 Gestió d'estacions depuradores d'aigües residuals 3 Veure fitxa
43817 Simulació i disseny avançat d'estacions depuradores d'aigües residuals 3 Veure fitxa
45005 Control de processos en instal·lacions ambientals 3 Veure fitxa

Especialitat en gestió ambiental de la indústria

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
43818 Contaminació física: soroll i radiacions 3 Veure fitxa
43819 Gestió energètica 3 Veure fitxa
43820 Prevenció de la contaminació industrial 3 Veure fitxa

Especialitat en gestió ambiental en l'enginyeria civil

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
43824 Actuacions mediambientals costaneres 3 Veure fitxa
43825 Enginyeria ambiental de les obres lineals 3 Veure fitxa
45006 Gestió de la qualitat de les aigües superficials sobre la base de models 3 Veure fitxa
45007 Tecnologies de la informació geogràfica per a estudis ambientals 3 Veure fitxa

Mòdul optatiu comú

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
45008 Pràctiques externes 6 Veure fitxa

Mòdul de treball fi de màster

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
45009 Treball fi de màster 12 Veure fitxa

Tractament d'aigües

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
43807 Tractament d'aigües 9 Veure fitxa
45002 Modelatge avançat de tractaments d'aigües 7,5 Veure fitxa

Tractament de sòls, residus i emissions atmosfèriques

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
43809 Gestió i tractament de residus 6 Veure fitxa
43810 Control de la contaminació atmosfèrica 6 Veure fitxa
43811 Gestió de sòls i sediments contaminats 6 Veure fitxa

Gestió ambiental

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
43812 Anàlisi i aplicació de la legislació ambiental 3 Veure fitxa
45003 Eines d'avaluació i gestió ambiental 4,5 Veure fitxa
45004 Monitoratge i processament de dades ambientals 4,5 Veure fitxa