Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 30

Crèdits optatius: 24

Treball fi de màster: 6

Codi titulació: 2204

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/master_economia_social

Places ofertes de nou ingrés: 40

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat d'Economia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Teresa Savall Morera (Co-directora)
Rafael Chaves Avila (Co-director)
Manuel Alegre Nueno
Miguel Ángel García Calavia
Manuel Monreal Garrido
Ana María Martínez Benlliure (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Aquest màster ofereix una formació avançada en relació amb el sector empresarial de l’economia social a fi de capacitar especialistes d’alt nivell en matèria de cooperatives, organitzacions no lucratives, empreses socials, societats laborals, etc., en els diferents àmbits: econòmic, jurídic, fiscal, comptable, laboral, estratègic, comercial, de recursos humans, financer, etc. Com a màster amb orientació professional, aquesta formació va adreçada al personal que treballa en entitats d’aquest camp o a titulats universitaris que desitgen incorporar-s’hi, atesa la necessària adequació i actualització que exigeix aquest mercat laboral. Com a màster amb orientació investigadora, proporciona els coneixements i les eines necessaris per a poder cursar posteriorment el doctorat en economia social i emprendre amb rigor i excel·lència una tesi doctoral.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Economia Social (Cooperatives i Entitats no Lucratives)

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: postgraueconomia@uv.es