Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 30

Crèdits optatius: 24

Treball fi de màster: 6

Codi titulació: 2147

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/masterderechospazdesarrollo

Places ofertes de nou ingrés: 60

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Dret

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica María Encarnación Fernández Ruiz Gálvez (Directora)
Lucía Aparicio Chofré
Jesús Ballesteros Llompart
Emilia Bea Pérez
Jorge Cardona Llorens
Víctor Moreno Soler
Miguel Puchades Navarro
José Manuel Fernández Tarancón (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Aquest màster ofereix una formació avançada en relació amb els drets humans, els reptes contemporanis de la pau i la no-violència i el desenvolupament humà sostenible, tot aprofundint en la interdependència i la complementarietat recíproques d’aquests tres àmbits com a camps privilegiats d’investigació amb caràcter creixentment interdisciplinari. Si, d’una banda, l’interès acadèmic d’aquest màster rau en l’especialització que proporciona als seus estudiants (que sovint procedeixen d’àrees molt diverses) per a l’exercici de voluntariat, la seua projecció professional capacita treballadors/es d’ONG, organitzacions internacionals, funció pública nacional, etc., en el camp dels drets humans, l’ajuda humanitària, la cooperació al desenvolupament, etc.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Doctorat en Drets Humans, Pau i Desenvolupament Sostenible; Doctorat en Estudis Jurídics, Ciència Política i Criminologia

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: Encarnacion.Fernandez@uv.es