Per accedir al màster, cal acreditar una de les titulacions universitàries de grau següents: llicenciatura o diplomatura en Filosofia, Humanitats, Dret, Ciències Polítiques i de l’Administració, Medicina, Infermeria, Sociologia, Antropologia Social i Cultural, Història, Periodisme, Educació Social i Treball Social.
Així mateix, s’hi poden matricular els graduats en altres àrees o disciplines, després d’obtenir el corresponent curs d’anivellació.

Per a l’admissió en el màster, es valorarà positivament el coneixement d’idiomes i l’experiència laboral prèvia en qualsevol dels camps que hi estan relacionats.