1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 40, Optatiu: 20.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
41084 Garanties jurídiques dels drets humans 15 Obligatori Veure fitxa
41083 Perspectives històriques, teòriques i metodològiques 15 Obligatori Veure fitxa
41088 Treball fi de màster 10 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 20 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43230 Bipolítica i biodret 10 Optatiu Veure fitxa
43234 Clínica jurídica 10 Optatiu Veure fitxa
43233 Dret i polítiques dels drets humans 20 Optatiu Veure fitxa
41086 Drets humans i globalització 10 Optatiu Veure fitxa
43232 Justícia internacional i drets humans 10 Optatiu Veure fitxa
41085 La lluita pels drets. Qüestions obertes 10 Optatiu Veure fitxa
43231 Multiculturalisme, globalització i ciutadania 10 Optatiu Veure fitxa
41087 Pràctiques externes 10 Optatiu Veure fitxa