Crèdits del títol: 120

Crèdits obligatoris: 90

Treball fi de màster: 15

Pràctiques externes 15

Codi titulació: 2126

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/master-recursos-humanos

Places ofertes de nou ingrés: 35

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Ciències Socials

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Anabel Fernández Mesa (Co-directora)
Virginia Orengo Castella (Co-directora)
Núria Tordera Santamatilde
Manuel Alegre Nueno
Teresa Canet Giner
Raúl Lorente Campos
Mª Lourdes Menor Sánchez (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Aquest màster pretén formar experts capaços d’aportar tant coneixements sòlids i innovadors com valors respectuosos en l’àmbit de la gestió dels recursos humans, les seues diferents metodologies i tècniques en relació amb l’organització empresarial, les pràctiques directives, la promoció de la qualitat de vida laboral i l’estratègia empresarial. El seu programa formatiu respon a les actuals necessitats del nostre teixit empresarial i a la creixent demanda de treball corresponent, així com a les recents polítiques espanyoles d’R+D+I i a l’estratègia “Europa 20” d’aquesta dècada, amb una atenció especial a la productivitat, al desenvolupament econòmic i al benestar del personal implicat en aquestes activitats.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Ciències Socials, del Treball i dels Recursos Humans

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: socimast@uv.es