Mòdul obligatori

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
42810 Tecnologia, innovació i estratègia 6 Veure fitxa
42811 Gestió d'empreses de base tecnològica 4 Veure fitxa
42812 Eines de gestió 6 Veure fitxa
42813 Habilitats directives 4 Veure fitxa
42814 Creació empreses innovadores 6 Veure fitxa
42815 Gestió projectes I+D+i 4 Veure fitxa
42816 Seminari de competències transversals 4 Veure fitxa
42817 Seminaris d'oportunitats de negoci 6 Veure fitxa

Pràctiques externes

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
42818 Pràctiques en empreses 6 Veure fitxa

Treball fi de màster

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
42819 Treball fi de màster 14 Veure fitxa