Es consideren perfils més adequats les llicenciatures, enginyeries o graus en estudis afins com: Biologia, Ciències del Mar, Ciències Ambientals, Biotecnologia, Farmàcia, Bioquímica i Ciències Biomèdiques, Enginyeria Agronòmica, Enginyeria Tècnica Agrícola, Enginyeria Tècnica Forestal.