Crèdits del títol: 90

Crèdits obligatoris: 65

Treball fi de màster: 15

Pràctiques externes 10

Codi titulació: 2221

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Enginyeria i arquitectura

Web específica del màster: www.uv.es/mcd

Places ofertes de nou ingrés: 25

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
35,34 €

Centre de gestió: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE)

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà i valencià

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Emilo Soria Olivas (Director)
Julia Carmen Amorós López
Anna Martínez Gavara
Vicente Cerverón Lleó
Juan De Dios Montoro Pons
Consuelo Alandes López (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Per a determinar la rellevància d’aquest màster cal anar a les competències que se li plantegen a un/a científic/a de dades. És un/a professional que ha de ser capaç de: a) Recopilar i emmagatzemar informació de forma òptima. Aquesta informació pot ser de qualsevol tipus (numèrica, text, imatges, vídeos…). A més, es pot veure afectada per les 5 V del conegut com a dades massives o big data (velocitat, varietat, volum, valor i veracitat). b) Visualitzar aquesta informació per extraure patrons de comportament dins de les dades. c) Establir agrupaments/patrons repetitius i regles de comportament dins de les dades. d) Determinar models de predicció per establir comportaments futurs. Totes aquestes característiques són les que defineixen un/a científic/a de dades, per tant, analitzant-les, s’observa que es necessita una formació multidisciplinària que englobe diferents àrees del coneixement. Cal destacar que aquests/aquestes professionals treballen en totes les àrees de la indústria, des de la farmacèutica fins a la de videojocs, passant per consultores, bancs, empreses basades en Internet, etc. Actualment hi ha una demanda important de científics i científiques de dades sota el paraigua del que es coneix com a business intelligence, customer experience, business analytics i big data, quatre termes que engloben gran part de la demanda d’analistes de dades orientades a aplicacions de negoci. Atesa aquesta alta demanda, en aquest màster es planteja una orientació cap a aquests temes perquè les persones que el cursen puguen tenir una ràpida incorporació laboral. Aquesta orientació sempre es realitzarà des del punt de vista d’una formació eminentment pràctica i d’aplicació directa dels mètodes d’anàlisi avançada de dades a aquest tipus de problemes.

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: etse@uv.es