Està adreçat a persones que han finalitzat titulacions prèvies de grau (o llicenciatura) en l'àmbit de les ciències amb perfil biomèdic, en aquest ordre:

• Biologia
• Farmàcia
• Bioquímica
• Medicina
• Veterinària
• Altres afins
Es valora, a més, l'experiència demostrada en laboratoris de reproducció assistida, l'assistència a cursos, congressos i activitats científiques acreditades i l'experiència demostrada en laboratoris d’investigació bàsica en biomedicina, en aquest ordre.

Les classes del curs 2022/2023 començaran el 12 de setembre.