Crèdits del títol: 120

Crèdits obligatoris: 114

Treball fi de màster: 6

Codi titulació: 2131

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències de la salut

Web específica del màster: https://links.uv.es/master/biotecnologia-reproduccio-humana

Places ofertes de nou ingrés: 40

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
75,51 €

Centre de gestió: Facultat de Medicina i Odontologia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica José Remohí Giménez (Director)
Antonio Pellicer Martínez
Carlos Simón Vallés
Nicolás Garrido Puchalt
Vicente Serra Serra
María Delgado Mompó (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: En l’actualitat, la necessitat creixent de tractaments de reproducció assistida per a tenir descendència ha originat la necessitat formativa d'especialistes en el tema. Especialment els aspectes de laboratori són de desenvolupament recent i estan en evolució constant i, per tant, en els estudis de grau, bé no hi estan inclosos, o bé no permeten adquirir el coneixement suficient per a l'exercici professional. Totes aquestes raons, juntament amb la rellevància internacional del nostre país en aquest àmbit de la biomedicina, han portat biòlegs, farmacèutics, veterinaris i altres llicenciats afins a expressar el seu interès a rebre formació actualitzada en aquesta matèria, fet que justifica, per tant, l'existència d’un programa de postgrau amb aquests continguts. El màster posseeix principalment una orientació professional, que aporten els continguts en si mateixos, potenciada per les pràctiques, que equivalen a un 50% del total dels crèdits i es realitzen en un dels grups de clíniques íntegrament dedicades a la reproducció assistida més important a escala mundial en nombre de tractaments que realitza. Alhora, el màster proporciona una iniciació a la investigació per a l’aplicació posterior tant en l'àmbit universitari com en l’àmbit de la clínica de reproducció.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Biotecnologia

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: Informacion.MBRHA@ivirma.com