Es tracta d'un títol conjunt entre la Universitat de Castella-La Manxa, la Universitat Complutense de Madrid, la Universitat del País Basc i la Universitat de València, a tenor del corresponent conveni en què es fixen les responsabilitats mútues.