Mòdul obligatori

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
42198 Economia 8 Veure fitxa
42199 Matemàtiques i estadística 6 Veure fitxa
42200 Fonaments d'economia financera I 6 Veure fitxa
42201 Fonaments d'economia financera II 4 Veure fitxa
42202 Processos estocàstics 4 Veure fitxa
42203 Càlcul numèric en finances 6 Veure fitxa
42204 Econometria financera 6 Veure fitxa
42205 Derivats 6 Veure fitxa
42206 Models de renda fixa 4 Veure fitxa
42207 Gestió bancària 4 Veure fitxa
42208 Gestió de riscos 6 Veure fitxa

Mòdul optatiu

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
42210 Derivats (ampliació) 6 Veure fitxa
42211 Econometria financera (ampliació) 6 Veure fitxa
42212 Valoració d'actius 6 Veure fitxa
42213 Mesurament de riscos financers 6 Veure fitxa
42214 Finances empresarials 6 Veure fitxa
42215 Gestió bancària (ampliació) 6 Veure fitxa
42216 Models de renda fixa (ampliació) 4 Veure fitxa
42217 Economia bancària 6 Veure fitxa
42218 Processos estocàstics (ampliació) 6 Veure fitxa
42219 Macroeconomia en finances 6 Veure fitxa
42220 Seminari sobre finances 3 Veure fitxa
42221 Seminari sobre banca 3 Veure fitxa
42222 Seminari sobre mètodes quantitatius per a les finances 3 Veure fitxa

Mòdul treball fi de màster

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
42209 Treball d'investigació 30 Veure fitxa