Mòdul de matèries obligatories

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
40200 Psicologia, autonomia i dependència 10 Veure fitxa
42323 Avaluació de la dependència 10 Veure fitxa
42324 Cures de salut a les persones en situació de dependència 10 Veure fitxa
42325 Gestió de centres 10 Veure fitxa
42326 Disseny per a tots i entorns accessibles 8 Veure fitxa
42327 Pràctiques externes 6 Veure fitxa

Mòdul treball de fi de màster

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
42328 Treball fi de màster 6 Veure fitxa