1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42324 Cures de salut a les persones en situació de dependència 10 Obligatori Veure fitxa
42326 Disseny per a tots i entorns accessibles 8 Obligatori Veure fitxa
42323 Avaluació de la dependència 10 Obligatori Veure fitxa
42325 Gestió de centres 10 Obligatori Veure fitxa
42327 Pràctiques externes 6 Obligatori Veure fitxa
40200 Psicologia, autonomia i dependència 10 Obligatori Veure fitxa
42328 Treball fi de màster 6 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives

 

Llistat de l'oferta de centres on realitzar les pràctiques externes del Màster en Atenció Sociosanitària a la Dependència aprovat per la Comissió de Títol per al curs 2018/2019. Informació relativa a l'entitat que oferix la pràctica, el departament en què es va a realitzar, la ubicació, l'horari, l'existència o no de bossa econòmica, el nombre d'hores (150 en tots els casos) i les activitats que es realitzaran en el centre.