Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 36

Crèdits optatius: 12

Treball fi de màster: 6

Pràctiques externes 6

Codi titulació: 2144

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències

Web específica del màster: macuicultura.webs.upv.es

Places ofertes de nou ingrés: 20

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Ciències Biològiques

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València i Universitat Politècnica de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Francisco E. Montero Royo (Director)
Elena Alcaide Moreno
Belén Fouz Rodríguez
Miguel de la Guardia Cirugeda
Amparo Torreblanca Tamarit
Mónica Giménez Monleón (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Els productes pesquers representen una de les fonts de proteïna animal més important del món. No obstant això, mentre que la demanda mundial s’ha multiplicat en els darrers anys, la producció per pesca extractiva es manté estable, si no en clar decreixement. Per això, l’aqüicultura és la indústria alimentària de major creixement mundial. El nostre país és un dels principals consumidors de peix i l’aqüicultura es revela com l’alternativa per garantir l’abastiment del mercat. La incorporació dels sistemes de gàbies flotants ha situat la Comunitat Valenciana entre els grans partícips del sector a nivell nacional. Així, doncs, l’aqüicultura constitueix un dels sectors emergents a la nostra Comunitat. Aquest màster ofereix un programa de formació avançada per cobrir aquestes necessitats i preparar especialistes professionals que sàpiguen dissenyar, gestionar, controlar i innovar a les piscifactories ja instal·lades o a d’altres de nova construcció. A més, és important formar investigadors preparats per avançar en el coneixement de les múltiples disciplines implicades en el cultiu d’espècies aquàtiques: nutrició, reproducció, patologia, etc. Es pot dir que, a més de treballar com a tècnics en qualsevol tipus d’empresa i activitat, aquests estudis formen futurs empresaris i investigadors.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Recursos Marins

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: acuicultura@uv.es